Międzyzakładowy Związek Zawodowy

rest

Temat: Komentarze do działalnośći Polski Plus
... do obaw, do krytycznej oceny pracodawcy - a nawet do oczywistego prawa, jakim jest prawo do strajku - postulat drugi Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który zapoczątkował "Solidarność"?
Źródło: prpg.org.pl/viewtopic.php?t=477Temat: Spławikowe Mistrzostwa koła Wędkarz 27.06.2010r
... 1020pkt 5miejsce kol.Adam Staszewski 640pkt 6.miejsce kol.Marek Przybylak 510pkt Po zakonczeniu rywalizacji sportowej zwycięzcą zostały wreczone puchary,medale ,dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sponsora,Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej Polskiego Koncernu...
Źródło: wedkowanie.net/viewtopic.php?t=8876


Temat: Promocja związku
nie pytaj, co związek może zrobić dla ciebie lecz co ty możesz zrobić dla związku ;P ja mam inne pytanie do Darka - czy istnieje możliwość ( ogólnie, wg polskiego prawa ) stworzenia międzyzakładowego związku zawodowego, skupiającego po prostu osoby wykonujące dany zawód? jeśli tak, to jak się do tego mniej więcej zabrać? i pytanie do ogółu - czy wierzycie w coś...
Źródło: nastacji.easyisp.pl/viewtopic.php?t=499


Temat: Promocja związku
czy istnieje możliwość ( ogólnie, wg polskiego prawa ) stworzenia międzyzakładowego związku zawodowego, skupiającego po prostu osoby wykonujące dany zawód? jeśli tak, to jak się do tego mniej więcej zabrać? W drugiej połowie lat 90' w naszej firmie istniał związek zawodowy pracowników stacji benzynowych Statoil Polska. Niektórzy z obecnych związkowców też w nim byli. Wróciliśmy do Solidarności, gdyż zależało nam na możliwościach konsultacji prawnych, wykorzystania ich kontaktów międzynarodowych i efektu poważniejszej organizacji. Osoby wykonujące dany zawód skupiają się w związek w Norwegii. Tam też jest związek pracowników platform, związek zawodowy inżynierów itd. My też moglibyśmy się przekształcić w MKZ (międzyzakładową komisję związkową), ale potrzebne byłoby do tego większe uzwiązkowieni, aby można było stworzyć struktury regionalne.
Źródło: nastacji.easyisp.pl/viewtopic.php?t=499


Temat: JOW
wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". 1981 założyciel Patronatu, towarzystwa pomagającego więźniom i ich rodzinom. 1981-1982 internowany w Białołęce. Następnie wielokrotnie więziony. 1987-1989 członek Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Od 1989 w opozycji do władz Solidarności, 1990 współorganizator Wolnych Związków Zawodowych. Co do JOW: W Sejmie nie wszyscy muszą mieć swoich przedstawicieli i nie wszystkie poglady muszą być w nim być...
Źródło: ivrp.pl/viewtopic.php?t=507


Temat: SOLID:ALARMY ,MONITORING z załogami,KAMERY-Przed tynkami wew
się do poszanowania prawa pracowników do organizowania się w związek zawodowy. Każdy nowo przyjęty pracownik będzie skierowany do siedziby organizacji zakładowej, gdzie przedstawiciele "S" będzie mógł z nim porozmawiać o związku....
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=77746


Temat: Związkowcy z PLL LOT planują pikietę przed MSP
Związki zawodowe działające w PLL LOT planują na poniedziałek pikietę w obronie zwolnionych dwóch liderów związków zawodowych - poinformował w środę PAP przewodniczący "Solidarności" w PLL LOT Stefan Malczewski. Manifestacja ma ... Państwa. Sprawa dotyczy bezprawnego zwolnienia dwóch przewodniczących związków zawodowych i polityki kadrowej zarządu" - powiedział Malczewski. Chodzi o zwolnionych w sierpniu przewodniczących: Związku Zawodowego Pracowników Pokładowych Elwirę Niemiec oraz Związku Zawodowego Pracowników LOT Grzegorza Kossowskiego. Zarząd PLL LOT zwolnił ich w trybie dyscyplinarnym, powodem było opuszczenie stanowisk pracy. Sprawą zwolnienia z pracy przewodniczących związków zawodowych zajęła się Międzyzakładowa Komisja Pojednawcza. OPZZ domaga się uchylenia decyzji o rozwiązaniu umów o pracę z przewodniczącymi związków zawodowych w PLL LOT i wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec prezesa zarządu spółki. Od stycznia związki zawodowe i zarząd LOT-u są...
Źródło: lotnictwo.net.pl/showthread.php?t=18752


Temat: Nieprawdopodobne ale możliwe
... socjaknym rozporządzają związki zawodowe, - związek zawodowy jest międzyzakładowy i zarząd związku w większości nie są pracownikami zakładu w którym pracuję. Proszę o wyjaśnienie jak to jest możliwe - ? Rajmund...
Źródło: klub.egospodarka.pl/showthread.php?t=3453


Temat: Huta Częstochowa
...
Źródło: forumczestochowa.pl/viewtopic.php?t=1054


Temat: LOT - Informacje, Nowości, Strategie, Plany - informacje
Komisja pojednawcza LOT zajmuje się zwolnieniem związkowców Międzyzakładowa Komisja Pojednawcza zajmuje się sprawą zwolnienia z pracy przewodniczących związków zawodowych działających w PLL LOT - Grzegorza Kossowskiego i Elwiry Niemiec. Jednocześnie związki zawodowe i zarząd spółki są w trakcie negocjacji nowego układu zbiorowego. "W LOT funkcjonuje komisja pojednawcza; będzie ona rozpatrywać sprawę zwolnień przewodniczących Grzegorza Kossowskiego i Elwiry Niemiec" - powiedział we wtorek PAP rzecznik PLL LOT Andrzej Kozłowski. Jak poinformowała PAP przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego w PLL LOT Elwira Niemiec, komisja ma zająć się jej sprawą w środę. Z kolei posiedzenie w sprawie przewodniczącego Związku Pracowników PLL LOT Grzegorza Kossowskiego odbywa się we wtorek. W skład Międzyzwiązkowej Komisji Pojednawczej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych LOT-u i pracodawcy. Zarząd PLL LOT wszedł w ostry spór z działającymi w spółce związkami zawodowymi. W trybie dyscyplinarnym zwolniono dwoje liderów związkowych. Jak tłumaczył we wtorek w "Wall Street Journal Polska" Kozłowski, powodem zwolnienia liderów było opuszczenie stanowisk pracy. Według analityków rynku lotniczego cytowanych w gazecie, do napięcia w spółce na linii zarząd - związki musiało dojść z powodu przeprowadzanego obecnie procesu restrukturyzacji. W czerwcu władze spółki wypowiedziały zakładowy układ zbiorowy ... strony związkowej w trakcie negocjacji nowego układu zbiorowego. Od stycznia br. związki zawodowe i zarząd LOT-u są w sporze zbiorowym. 23 lipca związkowcy ogłosili pogotowie strajkowe, w ramach którego informują międzynarodowego...
Źródło: lotnictwo.net.pl/showthread.php?t=17226


Temat: Z prasy....
PR w Bydgoszczy. Ten najliczniejszy spośród 6 działających w zakładzie związków (222 osoby), zjednoczył się z czterema innymi w komitecie broniącym szefa PKP PR. Wspólnie dysponując głosami 450 członków. Przypomnijmy, że...
Źródło: komunikacja-torun.pl/forum/viewtopic.php?t=508


Temat: Wybory za nami...
Lech Kaczyński odznaczył Orderem Orła Białego Annę Walentynowicz - 03.05.2006 i ▪ Andrzeja Gwiazdę - 03.05.2006 (znanych z zapiekłej nienawiści do Wałęsy). ja znam Annę Walentynowicz jeszcze jako: działaczka Wolnych Związków Zawodowych, Dama Orderu Orła Białego. Robotnica Stoczni Gdańskiej pracująca jako operator suwnicy. Za niezależną działalność związkową została dyscyplinarnie zwolniona z pracy 7 sierpnia 1980, gdy brakowało jej 5 miesięcy do emerytury. Decyzja dyrekcji ... założycieli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Redagował wówczas biuletyn WZZ "Robotnik Wybrzeża", zajmował się również drukiem i kolportażem innych wydawnictw drugiego obiegu. Od tego roku do 1980 około dziesięciu razy był zatrzymywany przez funkcjonariuszy SB. Po wybuchu strajku w sierpniu 1980 został członkiem prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Współtworzył NSZZ "Solidarność", 17 września 1980, w dniu powołania związku, został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego związku jako jeden z dwóch zastępców Lecha Wałęsy. Uczestniczył w negocjacjach ze stroną rządową w sprawie trzech postulatów MKS: zniesienia cenzury, zalegalizowania niezależnych związków zawodowych oraz uwolnieniu więźniów politycznych. Zajmował następnie stanowiska wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego został aresztowany 13 grudnia 1981 i internowany w Strzebielinku. Wkrótce przeniesiono go do aresztu...
Źródło: forum.pluswarszawa.pl/viewtopic.php?t=2034


Temat: 31 sierpnia wspominamy rocznicę
31 sierpnia Lech Wałęsa i Mieczysław Jagielski podpisali Porozumienia Sierpniowe. Najważniejszy cel został osiągnięty: władza zgodziła się na powstanie niezależnych związków zawodowych. "Solidarność" mogła zostać zarejestrowana Władze komunistyczne zatroszczyły się o zapis mówiący, że nowe związki nie będą pełniły roli partii politycznej, dlatego też w podpisanym dokumencie znalazł się fragment o kierowniczej roli PZPR. Jednak żadna formułka o roli partii nie mogła przyćmić przełomu, jakim było wywalczenie przez społeczeństwo prawa do zrzeszania się w niezależnej organizacji. Rząd obiecał, że przyjmie ustawy o związkach zawodowych i samorządzie robotniczym, tak aby nowe organizacje mogły opiniować zasady podziału dochodu narodowego i wielkość wynagrodzeń. "Ponadto nowe związki będą posiadały swoje wydawnictwa" - czytamy w Porozumieniach. http://wyborcza.pl/1,93886,2777535.html Porozumienia Sierpniowe 1980 21 postulatów podpisanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w sierpniu ... od partii i pracodawców związków zawodowych. 2. Zagwarantowanie prawa do strajku. 3. Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji. 4. Przywrócenie do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy ... 6. Podjęcie realnych działań wyprowadzających kraj z kryzysu. 7. Wypłacenie strajkującym zarobków za strajk, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu 8. Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ). 8. Podniesienie zasadniczej płacy o...
Źródło: forum.lasysolidarnosc.org.pl/viewtopic.php?t=284


Temat: 3 Maja
... nad programem reform. 7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ). 8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego...
Źródło: bibliotekapp.pl/forum/viewtopic.php?t=1096


Temat: Protest w PKN Orlen
Zarząd i związki PKN Orlen nie porozumiały się ws. wzrostu płac (PAP, dd/11.03.2008, godz. 18:40) Trzy największe związki zawodowe, działające w PKN Orlen, zapowiedziały, że niespełnienie przez zarząd spółki postulatu dotyczącego wzrostu płac w tym roku na poziomie 10,5 proc. będzie oznaczać rozpoczęcie sporu zbiorowego, a w jego ramach - nawet protestu. W przesłanym oświadczeniu Organizacja Międzyzakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" PKN Orlen, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen i Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN Orlen poinformowały, iż swoje stanowisko przedstawiły pracodawcy. Związki te ... komunikacie biura prasowego. Jednocześnie zarząd PKN Orlen zadeklarował uruchomienie pozostałych środków na tegoroczne podwyżki, tj. do poziomu 9 proc., w momencie podpisania porozumienia ze związkami zawodowymi lub z chwilą zamknięcia prac...
Źródło: nastacji.easyisp.pl/viewtopic.php?t=848


Temat: Członkostwo
Fragment wywiady z Personelu i Zarządzania dotyczący związków • Zarząd Carrefour podpisał porozumienie z NSZZ Solidarność. Komórki związkowe mogą funkcjonować w każdym ze sklepów. Nie ma u Was charakterystycznej dla dużej dystrybucji alergii na działaczy związkowych. Jak to wyjaśnić? Zdajemy sobie sprawę z tego, że chęć stworzenia związku zawodowego jest objawem pewnych niedostatków w organizacji pracy – w wielu sieciach detalicznych istnieją ... typu reprezentacjami pracowników. We Francji to Carrefour jako jedna z pierwszych korporacji poparła pomysł 35 godzin pracy w tygodniu. Carrefour w Polsce działa od 1997 roku, a współpracuje ze związkami zawodowymi od początku 2000 roku. Najpierw podjęliśmy dialog ze związkowcami w Pabianicach i w Krakowie. Potem, szukając wspólnie ze związkowymi partnerami najlepszej platformy dla współpracy, przyjęliśmy propozycje „Solidarności” i stworzyliśmy Międzyzakładową Organizację Związkową (MOZ) działającą w naszych sklepach. W 2002 roku podpisaliśmy pierwsze, dwuletnie porozumienie ze związkami, w którym sprecyzowaliśmy obszary dialogu między zarządem Carrefour Polska, a „Solidarnością” na szczeblu krajowym. Od tego ... wspólnie przez dyrekcję eksploatacji hipermarketów, dyrekcję zasobów ludzkich oraz przedstawicieli strony związkowej. Celem akcji jest przekazanie pracownikom przez samych związkowców informacji czym jest związek zawodowy, jaką odgrywa rolę w firmie i ... tak, że gdy dział personalny dobrze funkcjonuje, to wówczas zmniejsza się wśród pracowników zapotrzebowanie na zrzeszanie się w związku zawodowym? Co roku przygotowujemy analizy, które pokazują, ilu pracowników przystąpiło do związków i ilu do niego należy. Wynika z nich, że liczba pracowników, którzy są członkami związku zawodowego nigdy nie przekroczyła 2 proc. ogółu zatrudnionych. Obecnie do MOZ należy ponad 200 pracowników. Ten fakt wskazuje, że zainteresowanie działalnością związkową jest wśród nich znikome. Nasze sklepy potwierdzają regułę, zgodnie z którą pracownicy dobrze czujący się w miejscu pracy nie szukają pomocy związków zawodowych. • Jakie zobowiązania podejmuje Carrefour wobec związków zawodowych, aby utrzymać z nimi dobre stosunki i zgodę? Jakie szczególne uprawnienia mają pracownicy należący do związków? Wszystkie zobowiązania względem związków są już zawarte w naszych ... organizacji, a także wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom artykułowanym przez przedstawicieli załogi – np. uwzględnienie postulatu wprowadzenia 1 listopada dnia wolnego od pracy. Pracownicy Carrefour należący do związków mają szczególne uprawnienia i ten fakt znajduje odzwierciedlenie w umowie z MOZ. Między innymi, raz w miesiącu mają oni możliwość bycia oddelegowanymi na 24 godziny (trzy dni robocze) do pracy w związku, a także do korzystania...
Źródło: nastacji.easyisp.pl/viewtopic.php?t=454


Temat: Huta Częstochowa
... czy inwestor będzie zwijał, czy rozwijał działalność w poszczególnych podmiotach hutniczych - wyjaśnia. z kolei związek Juvenia upomina się o wypłatę nagród z zysku osiągniętego w 2004 r. Tymczasem pieniądze mają...
Źródło: forumczestochowa.pl/viewtopic.php?t=1054


Temat: Lech Kaczyński Biografia
Internowany w stanie wojennym. Po uwolnieniu powrócił do działalności związkowej. W miarę upływu czasu odgrywał w ‟Solidarności” coraz większą rolę. W 1990 r. został I wiceprzewodniczącym Związku. Kiedy Lech Wałęsa przeszedł...
Źródło: pgc-cs.eu/showthread.php?t=36326


Temat: W Sejmie o zwolnieniu związkowców z PLL LOT
finansowy i nie był potrzebny program restrukturyzacji, to pewnie nie byłoby tych zdarzeń" - odpowiedział wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik. Od stycznia br. związki zawodowe i zarząd LOT-u są w sporze zbiorowym. ... jak uzasadniał zarząd PLL LOT - było opuszczenie stanowisk pracy. Wcześniej - w czerwcu - władze spółki wypowiedziały zakładowy układ zbiorowy pracy. Sprawą zwolnienia z pracy przewodniczących związków zawodowych działających w PLL LOT - Grzegorza Kossowskiego i Elwiry Niemiec - zajęła się Międzyzakładowa Komisja Pojednawcza. OPZZ domaga się uchylenia decyzji o rozwiązaniu umów o pracę z przewodniczącymi związków zawodowych w PLL LOT ... stawiani ponad prawem" i o rolę związków zawodowych w przedsiębiorstwie. "Intencją zarządu spółki jest, żeby działania restrukturyzacyjne miał charakter jak najbardziej transparentny i żeby do każdego pracownika LOT-u dotarła informacja o ... został podpisany, mimo to przewodniczący tego związku zawodowego uznał, że w pracy nie powinien się pojawić. Z kolei przewodnicząca miała wnioski urlopowe złożone na 6-7 lipca; 26 czerwca o godz. 9:45 swojego bezpośredniego przełożonego informuje mailem o tym, że przekłada urlop zaplanowany w lipcu na czerwiec" - relacjonował Gawlik. Poinformował, że w związku z tym zostały naruszone obowiązki pracownicze i zarząd LOT-u...
Źródło: lotnictwo.net.pl/showthread.php?t=17971


Temat: Znowu "afera" w ic kraków
... Celnego w Krakowie dotycząca m.in. czasowego powstrzymania się od egzekucji zaległości podatkowych. Jak poinformował jeden z głodujących i przewodniczący Międzyzakładowych Branżowych Związków Zawodowych w Rafinerii Trzebinia Henryk Sobierajski, protest głodowy został...
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=1196


Temat: Zwolnienie z obowiązku pracy na okres kadencji Organizacji Z
od 150 do 500 członków zatrudnionych w zakładzie pracy, • dwóm pracownikom, gdy związek liczy od 501 do 1 tys. członków zatrudnionych w zakładzie pracy, • trzem pracownikom, gdy związek liczy ... rozporządzenie Rady Ministrów z 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielenia urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz.U. nr 71, poz. 336) Działacze międzyzakładowych organizacji związkowych mają, analogicznie jak działacze zakładowych organizacji związkowych, prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Jednakże przy jego ustalaniu uwzględnia się łączną liczbę członków tej organizacji zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych zakresem jej działania. PRZYKŁAD DWA ZWIĄZKI ZAWODOWE W spółce X zatrudniającej 200 pracowników działają dwa związki zawodowe: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność i związek zawodowy pracowników spółki X. Związek Solidarność liczy 18 członków (14 pracowników i 4 rencistów), a związek zawodowy pracowników spółki X zrzesza 60 członków ... co stanowi wymaganą liczbę co najmniej siedmiu procent pracowników tego pracodawcy, • związek zawodowy pracowników spółki X, gdyż zrzesza 30 procent pracowników spółki (przy wymaganych co najmniej 10 procentach). PRZYKŁAD OCHRONA ... Zwolnienie dla czynności doraźnych Pracownik (członek zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pełniący funkcję związkową) ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania ... związkowym). Związek powinien w takiej sytuacji wystąpić do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem zawierającym uzasadnienie. Decyzje o udzieleniu zwolnienia podejmuje wprawdzie pracodawca, ale nieuzasadniona odmowa może być potraktowana jako utrudnianie działalności związkowej. ... jaki ma być on udzielony. Pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na okres wskazany przez organizację związkową. Udzielenie urlopu bezpłatnego w innym terminie może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn, na podstawie porozumienia pracodawcy z organizacją związkową. Pracownikowi, który po urlopie bezpłatnym stawi się do pracy w terminie przewidzianym w art. 74 k.p, okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1526


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © rest